Къде да търсим тест с детектор на лъжата в София?

Имали ли сте сериозни съмнения в някого, за извършването на нещо или за дадени твърдения?

Ако това е така, независимо колко деликатна е ситуацията, а понякога именно поради това. Ако става въпрос за близки хора, на които не би следвало да нямаме доверие, положението се усложнява, но ако липсват доказателства, а проблемът изглежда нерешим, може да се направи тест с детектор на лъжата, който е доброволен. Къде да търсим тест с детектор на лъжата в София? На страниците на Detector-na-lajata.com можете да се запознаете с Центъра за психофизиологични изследвания „Детектор на лъжата“, който работи с професионалисти и експерти, както и с техника, използвана от службите за сигурност по целия свят. Полиграфът е сертифициран и произведен от Lafayette. Всяко изследване, преминава през анализа и проверката на български и американски експерти, за да се гарантира точността на резултатите.

Как се провежда изследването с детектор на лъжата в София с Detector-na-lajata.com и за какво може да послужи? Психофизиологичното изследване, се прави в няколко стъпки. Първата е срещата с възложителя, на която се събира максимално много информация по случая, която е полезна за подготовката на самия тест. Въпросите се подреждат по определените теми, като се фиксират, според начина им на възприемане от изследваните лица.

Къде да търсим тест с детектор на лъжата в София?

Важно е въпросите да бъдат разбираеми и зададени така, че да търпят еднозначен отговор – с „да“ или с „не“. Изследването не цели да стресира или да изненадва, като отсъстват неточни или подвеждащи въпроси и се работи с коректен тон. Лицето бива запознато с метода и с въпросите от теста предварително на т.нар. предтестово интервю.

Къде да търсим тест с детектор на лъжата в София?

Каква е границата, която отделя истината от лъжата в полиграфското изследване? Полиграфът се свързва с изследваното лице с датчици, отчитащи промените в сърдечната дейност, дишането и проводимостта на кожата, които отговарят на изричането на лъжа. Променливите са в определен диапазон и общата графика или финалната полиграма, се анализира от специалистите. Резултатите са строго поверителни – полиграмата се отпечатва и се връчва на възложителя подписана и подпечатана, като само и единствено той може да решава дали тя може да бъде показвана на трети лица. С помощта на детектор на лъжата в София, могат да бъдат разкрити лица, свързани пряко или косвено в дадено престъпление, като кражба, измама, изтичане на информация, както и насилие и др. Полиграфът може да уличи, както насилника, така и ако потърпевшия укрива своя насилник.

Всяко психофизиологично изследване с детектор на лъжата в София от Detector-na-lajata.com, се извършва под супервизията на независими експерти от Assess – България, Backster – САЩ и APA или Американската Полиграфска Асоциация, които следят за спазването на методологията Backster, което дава гаранция за обективност на изследването, като провеждане и резултати. Повече за изследването и какви са възможностите за абонамент, вижте на Detector-na-lajata.com и изберете дали да се оставите на съмненията да ви глождят, след като можете да разберете каква е истината и то само за няколко часа.